Εφαρμογή για φορητές συσκευές

 
 

Εφαρμογή για φορητές συσκευές

Παρακάτω μπορείτε να δείτε εικόνες από την εφαρμογή μας

Η εφαρμογή για φορητές συσκευές δίνει πρόσβαση στο περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και προβάλλει αποδοτικά τις τρισιδιάστατες εικονικές αναπαραστάσεις των κάστρων, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη θέση και τον προσανατολισμό της φορητής συσκευής του χρήστη.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης