Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Α
 • Αντίκαστρο

  Οχυρό που κατασκευάζεται για να ελέγχει τις κινήσεις άλλου κοντινού κάστρου που βρίσκεται στην κυριαρχία αντιπάλου.

Ε
 • Έπαλξη

  Το κτιστό τμήμα – θωράκιο που εναλλάσσεται με κενά, τις πολεμίστρες ή θυρίδες επάλξεων, στην άνω απόληξη των τειχών. Ανάλογα με την χρονική περίοδο το θωράκιο μπορούσε να έχει απόληξη ευθύγραμμη, τριγωνική, χελιδονοειδή.

Κ
 • Κανονιοθυρίδα

  Διάκενα που ανοίγονται στο παχύ προπέτασμα του τείχους, συνήθως τραπεζοειδούς κάτοψης για την τοποθέτηση των κανονιών.

 • Καταφραγή

  Ξύλινη με μεταλλική επένδυση εσχάρα που προστάτευε τα θυρόφυλλα της πύλης. Κατέβαινε ή ανέβαινε με τη βοήθεια ενός αντίβαρου ή κοχλία, τοποθετημένου σε χώρο επάνω από την πύλη. 

 • Καταχύστρες

  Προεξέχοντα στοιχεία άμυνας στην τοιχοποιία ενός κάστρου από όπου έριχναν διάφορα υλικά, κυρίως όμως πέτρες, στους επιτιθέμενους. 

 • Κεντρικός πύργος

  Ο πύργος, που βρίσκεται συνήθως στο υψηλότερο σημείο ενός κάστρου και αποτελεί το ύστατο σημείο άμυνας και προστασίας στο οποίο καταφεύγουν οι αμυνόμενοι. 

Μ
 • Μεταπύργιο

  Το διάστημα μεταξύ δύο πύργων της οχύρωσης.

 • Μετατείχιο

  To τμήμα μεταξύ δύο γραμμών οχύρωσης

Π
 • Περίδρομος

  Διάδρομος για την κυκλοφορία των αμυνόμενων στρατιωτών πίσω από τις επάλξεις. 

 • Προμαχώνας

  Συμπαγής ανοιχτή πλατεία (piazza), η οποία βρίσκεται προωθημένη από την γραμμή οχύρωσης με σκοπό την προστασία αυτής μέσω πλευρικών πυρών από πυροβόλα όπλα που τοποθετούνται επάνω στον προμαχώνα.

Τ
 • Τάφρος

  Συνήθως περιμετρικό χαντάκι που προστάτευε εξωτερικά την οχύρωση και συχνά καλύπτεται με νερό.

 • Τοξοθυρίδα

  Κάθετη σχισμή στην τoιχοποιία περιβόλων και πύργων για την σκόπευση με τόξο ή χειροβαλλίστρα. 

Φ
 • Φονιάς

  Άνοιγμα στην κορυφή καμάρας θολωτού περάσματος, του διαβατικού, που ακολουθεί συνήθως την κύρια πύλη κάστρου, από το οποίο οι αμυνόμενοι έριχναν πέτρες ή άλλα υλικά κατά των εχθρών όταν αυτοί έιχαν καταφέρει να περάσουν την πύλη.