Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω και συμπληρώστε σωστά τις λέξεις!

Ηλικία: έως 12 ετών

Ηλικία: 12 έως 18 ετών

Ηλικία: 18 και άνω