Εκπαιδευτικές εφαρμογές - Μαντεψε το σωστό κάστρο

Λάρισα

Ακροκόρινθος

Καρύταινα

Μπούρτζι

Συγχαρητήρια μάντεψες σωστά όλες τις θέσεις των κάστρων!

Σύρετε τις φωτογραφίες των κάστρων στη σωστή θέση πάνω στον χάρτη και διαβάστε πληροφορίες σχετικές με τις συγκεκριμένες οχυρωματικές θέσεις!