Επιστροφή

Αλαταριά, φρούριο

Αλαταριά, φρούριο

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κορινθία

Αλαταριά, φρούριο

 • Θέση

  Το φρούριο είναι κατασκευασμένο σε πλάτωμα ανατολικά της κοιλάδας της Παλαιάς Μονής Φανερωμένης. Η θέση του ήταν στρατηγικής σημασίας καθώς βρισκόταν στην παλαιά οδό που οδηγούσε από το Χιλιομόδι προς την Πιάδα. Είχε οπτική επαφή με τον πύργο στον Ελευθερόπυργο και μέσω αυτού με τον Ακροκόρινθο.  

 • Ιστορικά στοιχεία

  Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το φρούριο της Αλαταριάς. Ο τύπος και ο τρόπος κατασκευής του θα μπορούσε ωστόσο να οδηγήσει σε μια υποθετική χρονολόγησή του στα χρόνια της φραγκοκρατίας. Άλλωστε την εποχή αυτή η ευρύτερη σε αυτό περιοχή αποτελούσε πεδίο μάχης μεταξύ Βυζαντινών και Φράγκων.

  Χρονολόγηση: σταυροφορική / υστεροβυζαντινή περίοδος (13ος – 15ος αι.)

 • Περιγραφή

  Πρόκειται για περίβολο που περικλείει έκταση περίπου 13,5 στρ., η είσοδος του οποίου βρισκόταν μεταξύ δυο μικρότερων περιβόλων. Το μεν αριστερό πολυγωνικό περιτείχισμα περίκλειε ορθογώνιο κτήριο στο κέντρο του, το δε ανατολικό περιτείχισμα τραπεζοειδές κτήριο εφαπτόμενο σε αυτό. Τα τείχη, το πάχος των οποίων ήταν περίπου 2,2 – 2,3μ., είχαν όψεις από μεγάλους λίθους και γέμισμα από λίθους μικρότερων διαστάσεων. Το τραπεζοειδές κτήριο ήταν κατασκευασμένο από επεξεργασμένους λίθους στις όψεις του. Η διαφορά στη δόμηση του κτηρίου με τις υπόλοιπες κατασκευές  υποδηλώνει πιθανή ανέγερσή του σε διαφορετική περίοδο.  

 • Το μνημείο σήμερα

  Το μνημείο προστατεύεται από τον Αρχαιολογικό Νόμο 3028/2002. Η κατάσταση διατηρησής του είναι αρκετά κακή, καθώς έχει υποστεί εκτεταμένες φθορές.

 • Βιβλιογραφία

  Πέππας, Ι. Ε., Μεσαιωνικές σελίδες της Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Αττικής, Αθήναι 1990, 225-226.

  Πέππας, Ι. Ε., Μεσαιωνικές σελίδες της Κορινθίας και Μορέως, χ.χ., 140-141.

Χάρτης

map

Γενικές Πληροφορίες

Τυπος Φρούριο
Χρονολόγηση σταυροφορική / υστεροβυζαντινή περίοδος (13ος – 15ος αι.)
Συντεταγμένες Γεωγραφικό πλάτος: 37.774138 Β, Γεωγραφικό μήκος: 22.919807 Α
Π.Ε. Κορινθίας
Δημος ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Πρόσβαση στο Κάστρο

 • Εύκολη πρόσβαση από χωματόδρομο. Δεν υπάρχει ωστόσο σήμανση και δεν είναι εύκολος ο εντοπισμός του χωρίς οδηγίες.