Επιστροφή

Βασιλικά

Βασιλικά

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κορινθία

Βασιλικά

 • Θέση

  Βρισκόταν σε μια πλεονεκτική θέση καθώς ήλεγχε αφενός το ευφορότερο κομμάτι της Κορινθίας και αφετέρου το δρόμο που ένωνε τον Ισθμό με την Αχαΐα. Στην εποπτεία του ήταν και το λιμάνι που πρέπει να βρισκόταν στη θέση του αρχαίου τεχνητού λιμανιού. Μειονεκτούσε όμως ως προς φυσική οχυρότητα, καθώς η θέση δεν ήταν ιδιαίτερα απόκρημνη.

 • Ιστορικά στοιχεία

  Τα Βασιλικά ήταν η δεύτερη σε σημασία πόλη μετά την Κόρινθο. Μάλιστα ήταν δεύτερη και στα έσοδα μετά την περιοχή που αντιστοιχούσε στο κάστρο της Κορίνθου Η ίδρυση του φράγκικου κάστρου, πραγματοποίηθηκε σύμφωνα με την αραγωνική παραλλαγή του Χρονικού του Μορέως από τον Γουλιέλμο Βιλλεαρδουίνο.

  Τα Βασιλικά απαντούν συχνά σε πηγές του 14ου αιώνα. Συνδέονται στενά με την οικογένεια των Φλωρενινών τραπεζιτών Acciaiuoli. Το 1394 μετά τον θάνατο του Νέριου Ατζαγιόλι ο Θεόδωρος Παλαιολόγος καταλαμβάνει πολλά κάστρα της Καστελλανίας της Κορίνθου και πιθανόν και αυτό των Βασιλικών. Από το 1446 μέχρι και το 1463 το κάστρο βρίσκεται σε οθωμανικά χέρια. Το 1463 πέρασε στους Ενετούς οι οποίοι και το κράτησαν μέχρι το 1467 οπότε και αναφέρεται ότι πάλι είχε καταληφθεί από τους Οθωμανούς. 

  Χρονολόγηση: σταυροφορική / υστεροβυζαντινή περίοδος (13ος – 15ος αι.).

 • Περιγραφή

  Ο λόφος ήταν οχυρωμένος ήδη από την αρχαιότητα, έτσι οι Φράγκοι έκαναν ευρεία χρήση των αρχαίων τειχών κτίζοντας, επισκευάζοντας ή και προσθέτοντας απαραίτητα στοιχεία. Από τις μεσαιωνικές οχυρώσεις σήμερα είναι ορατός ένας πύργος, γνωστός ως Μπουντρούμι, που σώζεται σε ύψος 4,8μ καθώς επίσης και λείψανα των τειχών. Ο πύργος παρουσιάζει τρεις οικοδομικές φάσεις και για την κατασκευή του έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό αρχαίο οικοδομικό υλικό.

 • Το μνημείο σήμερα

  Α 9309/18.04.1969 - ΦΕΚ 282/Β/26.04.1969 και ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ04/ 10924/ 503/12.03.1990 - ΦΕΚ 256/Β/10.04.1990 (Κήρυξη ως αρχ/κού Χώρου της Ελληνιστικής Πόλης της Σικυώνας)

  Προστατεύεται από το Ν. 3028/2002.

 • Βιβλιογραφία

  Bon A., La Morée Franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques (1205-1430), vol. 1, Παρίσι 1969, 481-482.

  Κορδώσης Μ., Συμβολή στην Ιστορία και Τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, Αθήνα 1981, 196-203.

  Lolos Y.A., Land of Sikyon. Archaeology and History of a Greek City-State,Princeton, New Jersey, 2011, σ. 213- 216.

  Πέππας Ι.Ε., Μεσαιωνικές σελίδες της Κορινθίας και Μορέως, Αθήνα 1993, 168-169.

  Σφηκόπουλος Ι.Θ., Τα μεσαιωνικά κάστρα του Μορηά, Αθήνα 1968, 72.

   

Χάρτης

map

Γενικές Πληροφορίες

Τυπος Οχυρωμένος Οικισμός
Χρονολόγηση σταυροφορική / υστεροβυζαντινή περίοδος (13ος – 15ος αι.).
Συντεταγμένες Γεωγραφικό πλάτος: 37.978898 Β, Γεωγραφικό μήκος: 22.726571 Α
Π.Ε. Κορινθίας
Δημος Σικυωνίων