Επιστροφή

Τρίκαλα Κορινθίας

Τρίκαλα Κορινθίας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κορινθία

Τρίκαλα Κορινθίας

 • Θέση

  Το φρούριο βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 800μ. στη θέση «Παλαιόκαστρο», μεταξύ των Άνω και Μεσαίων Τρικάλων. Έχει κατασκευαστεί σε πλάτωμα κάτω από βραχώδη έξαρση. Η θέση βόρεια του φρουρίου διασχίζεται από τον Θολοπόταμο και νότια από πηγή που ξεκινά από τα Άνω Τρίκαλα.

 • Ιστορικά στοιχεία

  Τα Τρίκαλα Κορινθίας, η ονομασία των οποίων πιθανώς έχει σλαβική προέλευση, αποτελούνται από τρεις συνοικίες (Άνω, Μεσαία και Κάτω Τρίκαλα). Από τον οικισμό αυτό με την ιδιαίτερη ανάπτυξη καθόλη τη μεταβυζαντινή περίοδο, κατάγεται και η γνωστή ιστορική οικογένεια των Νοταραίων.

  Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το φρούριο των Τρικάλων δεν διασώζονται. Ωστόσο, υπάρχει σχετική αναφορά στους πίνακες κάστρων των ετών 1450 (Trechale), 1467 (Tricalia) και 1469 (Teichala), ενώ κατά την ενετική απογραφή Grimani του 1700, ο οικισμός απαντά ως Tricalla και ανήκει στο territorio της Κορίνθου.

  Χρονολόγηση: σταυροφορική/υστεροβυζαντινή περίοδος (13ος – 15ος αι.), Οθωμανική/ενετική περίοδος (15ος – 19ος αι.)

 • Περιγραφή

  Το φρούριο περικλείει επιφάνεια περίπου 1.200μ2. Η ανατολική πλευρά παρέμεινε ατείχιστη λόγω κρημνού, στη νότια πλευρά διατηρούνται μόνο τα θεμέλια των οχυρώσεων, ενώ η βόρεια πτέρυγα του φρουρίου διατηρείται σε χαμηλό ύψος. Δυτικά διαμορφώνεται βραχώδης έξαρση. Λιγοστά είναι τα κατάλοιπα που σώζονται από το φρούριο και ανάμεσά τους περιλαμβάνονται λείψανα πύργου και τειχών από ξηρολιθοδομή. Για την κατασκευή του πύργου έχουν χρησιμοποιηθεί ως γωνιόλιθοι αρχαίοι λίθοι, όπως και κατα τόπους στην υπόλοιπη οχύρωση.

 • Το μνημείο σήμερα

  Το φρούριο προστατεύεται από τον Αρχαιολογικό Νόμο 3028/2002. Η κατάσταση διατήρησής του είναι πολύ κακή.

 • Βιβλιογραφία

  Κορδώσης Μ., Συμβολή στην Ιστορία και Τοπογραφία της περιοχής Κορίνθου στους μέσους χρόνους, Αθήνα 1981, 266

  Παναγιωτόπουλος Β., Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου, Αθήνα 1987, 240, 291

  Πέππας Ι., Μεσαιωνικές σελίδες της Κορινθίας και Μορέως, χ.χ., 184-185

  McLeod W., “Castles of the Morea in 1467”, Byzantinische Zeitschrift 65 (1972), 355, 357

Χάρτης

map

Γενικές Πληροφορίες

Χρονολόγηση σταυροφορική/υστεροβυζαντινή περίοδος (13ος – 15ος αι.), Οθωμανική/ενετική περίοδος (15ος – 19ος αι.)
Συντεταγμένες Γεωγραφικό πλάτος: 37.991577 Β, Γεωγραφικό μήκος: 22.470269 Α
Δημος ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ