Παζλ

Συγχαρητήρια καταφέρατε να λύσετε το παζλ. Μπορείτε να ξαναπαίξετε το ίδιο ή να επιλέξετε κάποιο άλλο από τον αρχικό κατάλογο.

Επιλέξτε και σύρετε κάποιο από τα κομμάτια στη σωστή θέση ώστε να συμπληρωθεί σωστά το παζλ.