Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Α
  • Αντίκαστρο

    Οχυρό που κατασκευάζεται για να ελέγχει τις κινήσεις άλλου κοντινού κάστρου που βρίσκεται στην κυριαρχία αντιπάλου.

Ε
  • Έπαλξη

    Το κτιστό τμήμα – θωράκιο που εναλλάσσεται με κενά, τις πολεμίστρες ή θυρίδες επάλξεων, στην άνω απόληξη των τειχών. Ανάλογα με την χρονική περίοδο το θωράκιο μπορούσε να έχει απόληξη ευθύγραμμη, τριγωνική, χελιδονοειδή.

Κ
  • Κανονιοθυρίδα

    Διάκενα που ανοίγονται στο παχύ προπέτασμα του τείχους, συνήθως τραπεζοειδούς κάτοψης για την τοποθέτηση των κανονιών.

  • Καταφραγή

    Ξύλινη με μεταλλική επένδυση εσχάρα που προστάτευε τα θυρόφυλλα της πύλης. Κατέβαινε ή ανέβαινε με τη βοήθεια ενός αντίβαρου ή κοχλία, τοποθετημένου σε χώρο επάνω από την πύλη. 

  • Καταχύστρες

    Προεξέχοντα στοιχεία άμυνας στην τοιχοποιία ενός κάστρου από όπου έριχναν διάφορα υλικά, κυρίως όμως πέτρες, στους επιτιθέμενους. 

  • Κεντρικός πύργος

    Ο πύργος, που βρίσκεται συνήθως στο υψηλότερο σημείο ενός κάστρου και αποτελεί το ύστατο σημείο άμυνας και προστασίας στο οποίο καταφεύγουν οι αμυνόμενοι. 

Μ
  • Μεταπύργιο

    Το διάστημα μεταξύ δύο πύργων της οχύρωσης.

  • Μετατείχιο

    To τμήμα μεταξύ δύο γραμμών οχύρωσης

Π
  • Περίδρομος

    Διάδρομος για την κυκλοφορία των αμυνόμενων στρατιωτών πίσω από τις επάλξεις. 

  • Προμαχώνας

    Συμπαγής ανοιχτή πλατεία (piazza), η οποία βρίσκεται προωθημένη από την γραμμή οχύρωσης με σκοπό την προστασία αυτής μέσω πλευρικών πυρών από πυροβόλα όπλα που τοποθετούνται επάνω στον προμαχώνα.

Τ
  • Τάφρος

    Συνήθως περιμετρικό χαντάκι που προστάτευε εξωτερικά την οχύρωση και συχνά καλύπτεται με νερό.

  • Τοξοθυρίδα

    Κάθετη σχισμή στην τoιχοποιία περιβόλων και πύργων για την σκόπευση με τόξο ή χειροβαλλίστρα. 

Φ
  • Φονιάς

    Άνοιγμα στην κορυφή καμάρας θολωτού περάσματος, του διαβατικού, που ακολουθεί συνήθως την κύρια πύλη κάστρου, από το οποίο οι αμυνόμενοι έριχναν πέτρες ή άλλα υλικά κατά των εχθρών όταν αυτοί έιχαν καταφέρει να περάσουν την πύλη.