Ομάδα έργου-ΕΣΠΑ

 
 

Συντελεστές

Επιστημονική επιμέλεια- σχεδιασμός - συντονισμός - υπεύθυνος έργου

 • Δημήτρης Αθανασούλης, αρχαιόλόγος Δρ.Φ.

Διοικητικός Συντονισμός

 • Δημήτρης Αθανασούλης
 • Άλκηστη Παπαδημητρίου, αρχαιολόγος Δρ.Φ.

Σύνταξη μελέτης

 • Δημήτρης Αθανασούλης, Διεύθυνση
 • Ελένη Γεωργούλη, αρχιτέκτων μηχανικός, ΔΠΜΣ Προστασίας Μνημείων
 • Αντώνιος Γεωργίου, αρχαιολόγος, D.E.A.
 • Γρηγόριος Κουσουλός, αρχιτέκτων-μηχανικός
 • Ελένη Μανωσέλου, αρχαιολόγο Δρ.Φ.
 • Κατερίνα Τσάκα, αρχαιολόγος ΜΔΕ
 • Γεώργιος Τσεκές, αρχαιολόγος ΜΔΕ
 • Μαρία Αγρέβη, αρχαιολόγος Δρ.Φ.
 • Έλλη Τζαβέλα, αρχαιολόγος Δρ.Φ.

Παρακολούθηση πράξης-ομάδα επίβλεψης

 • Δημήτρης Αθανασούλης
 • Κωσταντίνος Μπουντούρης, αρχιτέκτων μηχανικός ΔΠΜΣ Προστασίας Μνημείων
 • Ελένη Γεωργούλη
 • Ξένη Σίμου, αρχιτέκτων μηχανικός-αναστηλώτρια, Παν. Πατρών
 • Αντώνιος Γεωργίου

Αρχαιολογική ερευνα, κείμενα, εποπτικά μέσα και εκπαιδευτικές εφαρμογές

 • Δημήτρης Αθανασούλης
 • Αντώνιος Γεωργίου
 • Άννα Σφήκα, αρχαιολόγος ΜΔΕ
 • Βασιλική Κλώτσα, αρχαιολόγος ΜΔΕ
 • Κατερίνα Τσάκα, αρχαιολόγος ΜΔΕ

Αποτυπώσεις - γραφικές αναπαραστάσεις - τρισδιάστατα προπλάσματα

 • Δημήτρης Αθανασούλης, διεύθυνση
 • Ξένη Σίμου
 • Θεοδώρα Ζηρογιάννη, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ - MSc Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών ΕΜΠ
 • Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ/ ΔΠΜΣ Προστασίας Μνημείων, ΕΜΠ/ Ανώτερο Πιστοποιητικό Προστασία Μνημείων, Πανεπιστήμιο Κολούμπια
 • Ελένη-Όλγα Δενηγιάννη, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ, ΔΠΜΣ Προστασία Μνημείων ΕΜΠ

Μετάφραση στα Αγγλικά

 • Doniert Evely, αρχαιολόγος-μεταφραστής

Φωτογραφική τεκμηρίωση

 • Δημήτρης Αθανασούλης, Ξένη Σίμου, Θεοδώρα Ζηρογιάννη, Αντώνιος Γεωργίου, Άννα Σφήκα, Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος, Ελένη Όλγα Δεληγιάννη, Βασιλική Κλώτσα

Αεροφωτογραφίσεις - Πανοραμικές λήψεις - Βίντεο

 • Κωνσταντίνος Ξενικάκης

Πρωτότυπο Μουσικό Θέμα

 • Νικόλαος Πλάτων

Προσωπικό εργασιών πεδίου

 • Χρήστος-Αθανάσιος Πιτσίκος, Δημήτριος Καραβίας, Βασιλική Νικολούλια, Αγγελική Σιδέρη, Κωνσταντίνος Κυρέζης, Δήμητρα Κλειώση

Ψηφιακές Εφαρμογές και εικονικές περιηγήσεις

 • Νταταβερς Συστήματα και Εφαρμογές Πληροφορικής Ε.Π.Ε.

Γραμματειακή-Λογιστική Υποστήριξη

 • Κωνσταντίνα Κριεζή, Στέλλα Κορνηλάκη, Ευθυμία Μυλωπούλου, Άννα Αποστολοπούλου

Υπόλογος

 • Δημήτριος Κατσιλοδήμος

Ευχαριστίες

 • στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού και ιδιαίτερα τους κκ. Παναγιώτη Νταή, Μάγια Κόμβου και Αγγελική Μαραγκάκη
 • στην Περιφέρεις Πελοποννήσου
 • στον κ. Νικόλαο Σιδηρόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό της 25ης ΕΒΑ
 • στους υπαλλήλους των Λογιστηρίων και των Γραμματειών της 25ης ΕΒΑ και της ΕΦΑ Αργολίδας
 • στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη για την άδεια δημοσίευσης των σχεδίων του αρχείου Grimani,στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο για την άδεια δημοσίευσης εικονιστικού υλικού του αρχείου τους
 • στους εξωτερικούς συνεργάτες, τους πολυάριθμους μελετητές και τους εθελοντές που συνέδραμαν στην υλοποίηση τμημάτων αυτού του έργου

Ο διαδικτυακός τόπος ecastles.culture.gr Κάστρα Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας δημιουργήθηκε κατά τα έτη 2014-2015 στο πλαίσιο της πράξης "Ψηφιακή προσβασιμότητα και ανάδειξη των κάστρων Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορινθίας" με κωδικό MIS 393525. Υλοποιήθηκε μέχρι τον Οκτώβριο του 2014 από την 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και στην συνέχεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Πράξη εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας "08 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου" του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα = Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περφερειακής Ανάπτυξης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης