Εμπειρίες

Εμπειρίες

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να διαβάσετε τις εμπειρίες χρηστών του site. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε για να γράψετε κι εσείς τη δική σας εμπειρία.

Εισάγετε περιγραφή τηγδφηγσηφσησφης εμπειρίας σας...

Άννα Σφήκα

Εισάγετρτησρησφηε περιγραφή της εμπειρίας σας...

Panagiotis C. Katsampiris

Πρόκειται για μικρό οχυρωμένο νησάκι στην είσοδο του κόλπου του Ναυπλίου. Οχυρώνεται για πρώτη φορά κατά την περίοδο της Α΄ Ενετοκρατίας (1389-1540) από τον Ενετό Προβλεπτή Pasqualigo, ο οποίος ανέθεσε τις εργασίες στον αρχιτέκτονα Antonio Gambello. Την αλλαγή της μορφής του κάστρου σε ρυθμό...

chris poulos
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιστροφή

Μπούρτζι

Author

Μπούρτζι

  • Panagiotis C. Katsampiris
  • 05/08/2015

Εισάγετρτησρησφηε περιγραφή της εμπειρίας σας...